Arv och gåva


Advokatbolagets jurister biträder och lämnar rådgivning vid framtagande och upprättande av testamenten, framtidsfullmakter, äktenskapsförord och alla typer av gåvohandlingar. Vi håller bouppteckningsförrättningar, genomför förvaltning av dödsbon samt upprättar och verkställer arvskiften. Vidare åtar vi oss löpande uppdrag som testamentsexekutor samt uppdrag som, av tingsrätten utsedd, boutredningsman och skiftesman.

Vid uppkomna eller förväntade tvister om arv, testamenten, framtidsfullmakter, gåvohandlingar, tidigare upprättade bouppteckningar och arvskiften lämnar vi rådgivning samt biträder i tvister.

Slå en signal eller skicka ett mail till Advokat Joakim Stenberg.

Vi som arbetar med det


Joakim Stenberg

Joakim Stenberg
js@abpk.se

Alla våra tjänster


§

Affärsjuridik

Läs mer

§

Arv och gåva

Läs mer

§

Brottmål

Läs mer

§

Familjerätt

Läs mer

§

Migrationsrätt

Läs mer

§

Notarius Publicus

Läs mer

§

Obeståndsjuridik

Läs mer

§

Övriga ärenden

Läs mer

Kontakta oss


060 - 12 88 20

vardagar 09.00 - 15.00

lunchstängt 12.00 - 13.00

Storgatan 54B
Advokatbolaget Pargéus & Karström
Box 1037
851 11 Sundsvall

Tillbaka till startisdan
Kontakta oss