Villkor och Copyright

© 2019 Advokatbolaget Pargéus & Karström. Alla rättigheter förbehålls. Allt innehåll, inkluderat text, bilder, ljud, varumärken etc., på denna webbplats ägs av Advokatbolaget Pargéus & Karström och/eller partners och kan inte, frånsett i enlighet med svensk lag, reproduceras, överföras eller annan användning utan godkännande av webbplatsens ägare. Layout, grafisk form, gränssnitt, kodning och struktur av denna webbplats har utformats av JK IT Solutions.

Bilder på sidan är fotograferade av Anna-Clara Eriksson och Jonathan Karström

Cookies

När du som användare besöker en webbplats producerad av oss, kommer din dator att automatiskt registrera en cookie. Cookies används till att identifiera din dator på vår server. Cookies kan inte identifiera dig som individ, endast den dator som används. Många webbplatser, inklusive denna webbplats producerad av oss, använder cookies till att mäta trafiken på webbplatsen.

Cookie registrerar endast de sidor som besökts av berörd dator och den tid datorn besökt webbplatsen. Användare har möjlighet att, genom inställningar, acceptera cookies och få information om när en cookie registreras eller att inte acceptera cookies när helst användaren väljer så.

GDPR

Konsumenttvistenämnden

Advokatsamfundet har den 11 januari 2016 inrättat en konsumenttvistnämnd för att pröva tvister mellan konsumenter och advokat.

Med konsument avses i detta sammanhang fysisk person, som agerar för ändamål som faller utanför närings- eller yrkesverksamheten.

Om klienten är missnöjd med den tjänst som advokaten har tillhandahållit, ska klienten kontakta advokaten för att diskutera frågan och för att försöka uppnå en lösning i samförstånd. Om det inte är möjligt att nå en lösning i samförstånd har klienten möjlighet att få saken prövad inom ramen för Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd.

Konsumenttvistnämnden har följande kontaktuppgifter.

Box 27321, 102 54 Stockholm

Tel: 08-459 03 00

E-post: konsunmenttvistnamnden@advokatsamfundet.se

Webbadress: www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden

Kontakta oss


060 - 12 88 20

vardagar 09.00 - 15.00

lunchstängt 12.00 - 13.00

Storgatan 54B
Advokatbolaget Pargéus & Karström
Box 1037
851 11 Sundsvall

Copyright © 2019 Advokatbolaget Pargéus & Karström